お知らせ

Magsanay ng Bagong Kakayahan Upang Makatanggap ng Karampatang Sahod!

Tutulungan ka ng Lalawigan ng Shizuoka para
makasali sa isang pagsasanay gaya nito:
Ito ay walang bayad! (Ang mga batayang aklat lamang ang kailangan bilhin)
R5_ads-care-worker-_Tagalog
Anu-ano ang mga interesado kang matutuhan?
Maaari mo bang ipaalam sa amin? Maaring dumami ang pagkakataong makapag-aral.
  Oo⇒ Pumunta sa susunod na pahina
  Hindi ⇒ Pumunta sa huling pahina (“Tungkol sa amin”)

 

*Mula sa susunod na pahina, mangyaring huwag pansinin ang anumang bahagi ng Hapon, na walang kinalaman sa impormasyong ito.
電子申請

 

* * * * * * * End of the page * * * * * * *